Make your own free website on Tripod.com

DOA : KOMUNI DAN KOMISI (2)

Injil Markus adalah catatan Injil yang tertua. Isinya padat dan ringkas. Bicara seperlunya. Jadi apa yang ditulis berikut ini pasti penting. Inilah, secara ringkas, apa yang dilakukan Yesus mengenai murid-murid-Nya (= Anda dan saya) : "Ia menetapkan duabelas orang UNTUK MENYERTAI DIA, dan UNTUK DIUTUS-NYA MEMBERITAKAN INJIL dan diberi-Nya kuasaUNTUK MENGUSIR SETAN" (Markus 3:14-15).

Ayat - ayat ini kemudian menjadi dasar dari apa yang kita kenal sebagai TRI TUGAS PANGGILAN GEREJA. Yaitu, pertama, Yesus menetapkan duabelas orang untuk menyertai-Nya: PERSEKUTUAN (KOINONIA). Kedua, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil : KESAKSIAN (MARTURIA). Ketiga, Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan: PELAYANAN (DIAKONIA).

Tiga tugas panggilan ini bisa dibedakan, namun bisa dipisahkan. Ketiga-tiganya, tak boleh kurang satu pun, harus kita laksanakan. Oleh karena itu, tidak cukup bila Anda misalnya hanya menekankan hidup persekutuan, terus-menerus bertamasya tanpa henti dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain, namun tidak memiliki kerinduan untuk bersaksi dan melayani. Anda akan menjadi bagaikan orang yang kegemarannya hanya makan dan makan, tapi enggan memanfaatkan kalori yang terus menumpuk di tubuhnya. Akibatnya, awas, Anda berpotensi besar menjadi tambun, dan beresiko tinggi mengidap penyakit jantung dan tekanan darah tinggi.

Juga tidak cukup bila Adan cuma merasa terpanggil untuk memberitakan Injil ke mana-mana, namun tak pernah terbakar oleh rasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhanm atau untuk menerjemahkan Injil ke dalam tindakan dan perbuatan. Injil yang Anda beritakan akan menjadi Injil yang kering, bagaikan tubuh tanpa darah. Atau sebuah kisah fiktif tanpa bukti. Dan akhirnya, jangan cuma bersibuk-sibuk melakukan pelayanan kasih, tapi tanpa mau bersimpuh di kaki-Nya atau memberitakan sang Sumber Kasih itu sendiri.

Jadi bagaimana ? Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah, kita pertama-tama harus ber'komuni' dengan Dia. Dan dalam 'komuni' dengan Dia itulah, kita melaksanakan komisi kita. (ED).